Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej

Edukacja kierowców

European Association for Psychotherapy

Warszawskie Centrum Psychoterapii Integratywnej, Małgorzata Lesińska-Wilczek

Gabinet Psychoterapii w Lublinie, Renata Franczak