mgr Grzegorz Stępniowski

certyfikowany psychoterapeuta - PTPI nr 28/2016

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień - PARPA nr 481

Jestem psychoterapeutą certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Ukończyłem w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie całościowe szkolenie w ramach 4 - letniego Studium Psychoterapii oraz 3 - letnie zaawansowane szkolenie w zawodzie psychoterapeuty. Posiadam Rekomendację Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej otrzymaną po złożeniu specjalistycznego egzaminu potwierdzającego kompetencje psychoterapeuty.

Pracuję w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Leżajsku oraz w Prywatnym Gabinecie Psychoterapii. W 1995 roku ukończyłem resocjalizację na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W roku 2006 uzyskałem certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Oprócz psychoterapii prowadzę także terapię indywidualną i grupową z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz DDA. Realizuję także programy profilaktyczne dotyczące uzależnień i pracy nad złością oraz psychoedukację kierowców.

Jako psychoterapeuta należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Zaświadczenia i rekomendacje: