Zasady prowadzenia psychoterapii w Gabinecie

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny, w tym czasie następuje omówienie głównych obszarów problemowych, podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu właściwej psychoterapii oraz ustalenie zasad współpracy. W zależności od potrzeb pracuję długo lub krótkoterminowo.

1. Przyjmuję osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów, które wyrażają zgodę na spotkanie z psychoterapeutą i akceptują niniejsze zasady.

2. Jestem zobowiązany, jak każdy psychoterapeuta, do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępniam tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

3. Oferuję konsultacje i psychoterapię: indywidualną, małżeńską, par i grupową.

4. Sesje psychoterapii poprzedzają co najmniej trzy konsultacje, w wyniku których określa się cel pracy, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, obowiązujące zasady oraz inne tematy ważne dla pacjenta.

5. Zapisy na pierwszą konsultację przyjmuję telefonicznie. Następne spotkanie uzgadniam na zakończenie sesji.

6. Pierwsza konsultacja indywidualna kosztuje 120 zł i trwa 50 minut. Sesja psychoterapii indywidualnej kosztuje 100 zł i trwa 50 minut. Sesja pary kosztuje 200 zł i trwa 90 minut. Opłatę uiszcza się bezpośrednio po zakończeniu sesji.

7. W przypadku spóźnienia się pacjenta sesja nie jest przedłużana.

8. W razie konieczności odwołania umówionej sesji, pacjent powinien poinformować o tym terapeutę najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem wizyty (telefon, sms). W przypadku niepowiadomienia z wymaganym wyprzedzeniem pacjent ponosi koszt nieodbytej sesji, który uiszcza na kolejnej sesji.

9. Sesje odbywają się raz w tygodniu.

10. W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego psychoterapeuty, chyba, że zostaną ustalone inne decyzje w czasie sesji.