• Zasady prowadzenia psychoterapii w Gabinecie
 • Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. W tym czasie następuje omówienie głównych obszarów problemowych, podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu psychoterapii oraz ustalenie zasad współpracy.

  1. Przyjmuję osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów, które wyrażają zgodę na spotkanie z psychoterapeutą i akceptują niniejsze zasady.

  2. Jestem zobowiązany, jak każdy psychoterapeuta, do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą, udostępniam tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.

  3. Oferuję konsultacje i psychoterapię indywidualną.

  4. Zapisy na pierwszą konsultację przyjmuję telefonicznie. Następne spotkanie uzgadniam na zakończenie sesji.

  5. Konsultacje oraz sesje psychoterapii indywidualnej trwają po 50 minut. Opłatę uiszcza się bezpośrednio po zakończeniu sesji.

  6. W przypadku spóźnienia się pacjenta sesja nie jest przedłużana.

  7. Sesje psychoterapii odbywają się raz w tygodniu.