• Pierwsza konsultacja indywidualna: 120 zł (50 minut)