• Przed ustaleniem terminu pierwszego spotkania podaję aktualny koszt sesji.